Mistä on kunnon konsultti tehty?


Tutun lastenlorun mukaan poikia ja tyttöjä tehdään muun muassa etanoista, sammakoista,  kukkasista ja inkivääristä. Mutta riittävätkö nämä konsultin koostumukseksi?

Asetun nyt asiakkaan rooliin. Mitä minä odotan konsultilta ja konsultista? Mitkä ovat konsultin  ’kovat k:t’? Mistä on kunnon konsultti tehty?

KOKEMUS

Mikään ei korvaa kokemusta. Tämä pätee useimpiin ammatteihin, mutta konsultin kohdalla se korostuu: laaja-alainen ammatillinen käytännön kokemus auttaa ymmärtämään tilanteeni ja nopeuttaa ratkaisemaan haasteeni.  Aikaa kuluu vähemmän taustojeni, prosessieni ja liiketoimintaympäristöni selvittämiseen.

Kokemus on hyvä esimerkki ominaisuudesta, jonka avulla molemmat osapuolet voittavat: minua palvellaan ammattitaitoisesti ja sovitussa aikataulussa ja konsultti saa minusta tyytyväisen referenssin.

KÄYTÄNNÖT

Hyvä konsultti hallitsee eri tilanteisiin sopivia käytäntöjä. Hän ei kuitenkaan tuputa niitä eikä pakota kaikkia asiakkaita käyttämään samoja työkaluja. Hänellä on kyky soveltaa käytäntöjä työtehtävän ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Konsultin vahvuutta lisää se, että hänellä on hyvä taustatiimi, jolla on erilaisten menetelmien erityisasiantuntemusta. Kokeneen konsultin arvokas ominaisuus on osata koota yhteen eri menetelmillä saadut tulokset ja välittää nämä tulokset haluamallani ja ymmärtämälläni tavalla.

KORVAT

Kuunteleminen on helppoa, mutta aktiivinen kuunteleminen on jo paljon vaikeampaa. Jos konsultti saapuu luokseni suu edellä ja alkaa laveasti kertoilla omaa näkemystään ja valmiita ratkaisujaan, ei asiakassuhteemme ala rakentavasti.

Odotan, että kutsumani asiantuntija kuuntelee ensin huolella, mikä ongelmani tai haasteeni on – itsestään selvää, mutta ei vain aina toimi näin käytännössä. Hyvä konsultti osaa tehdä tarkentavia ja varmistavia kysymyksiä. Hän osaa poimia oleellisen massasta. Hän haluaa keskustella riittävän monen tahon kanssa. Hän osaa tiivistää. Ja kaikki tämä herkällä korvalla.

Vasta tämän jälkeen hänelle tulee aika esittää vahvoja, perusteltuja omia näkemyksiä,. Niitäkin hänen pitää pystyä muokkaamaan, jos jatkokeskustelut asiakkaan kanssa tai analyysit niin edellyttävät.

KARISMA

Karisma on olemuksen vaikuttavuutta ja mukaansatempaavuutta, sisäistä vetovoimaa. Hyvän konsultin karisma on vaivattomuutta ja rentoutta kanssakäymisessä asiakkaan kanssa, innostavuutta ja uskottavuutta.

Konsultti itse saattaa pitää itseään erinomaisen karismaattisena, vaikka onkin itse asiassa omahyväinen, yli-itsetietoinen, jopa epämiellyttävä ja narsistinen. Asiakas ei välttämättä huomaa eroa terveen ja vääristyneet karisman välillä sopiessaan toimeksiantoa, mutta myöhemmin tällainen kostautuu herkästi sekä asiakkaan että konsultin vahingoksi.

Karismaattinen konsultti, jolla muutkin ’koot’ ovat hallinnassa,  pystyy luomaan tiimin ja ohjaamaan sitä niin, että kanssani sovittu työ tehdään tehokkaammin ja korkeammalla laadulla kuin keskivertokonsultin johdolla tai jos tekisin sen itse oman työni ohella. Hän pystyy työskentelemään kanssani kuin olisi aina ollut yritykseni oma, pidetty työntekijä. Hän osaa myös irrottautua tehtävästään ja päättää sen niin, että en jää tyhjän päälle.

Tiedän, että yhdessä konsultin kanssa tehty jää omaisuudekseni ja yritykseni välittömäksi hyödyksi.

On vielä viideskin ’k’.

KONTAKTIT

Neljää ensimmäistä konsultin ominaisuutta täydentää monet erilaiset kontaktit (liiketuttuja, ystäviä) niin yritysmaailmassa kuin julkishallinnon, tieteen ja taiteen puolella. Nämä avartavat hänen kokemuspiiriään ja näkemyksellisyyttään. Heitä voi käyttää uusien ajatusten testaukseen, kokemusten jakamiseen ja niistä oppimiseen, vaikuttamiseen ja perinteiset roolirajat ylittävään ideointiin.

Kontaktit yksinään eivät kuitenkaan riitä. Kovan luokan konsultin koostumukseen tarvitaan sitä ennen nämä neljä muuta: kokemus, käytännöt, korvat ja karisma.

Tämä täysnyrkillinen konsultin ominaisuuksia luo vahvan pohjan luottamukselliselle yhteistyösuhteelle.

Advertisements

About Olli Laasanen

Eyes and ears open. New and old. Jobs and hobbies. Pictures and music. Entertaining and serious. Change and stability. Nature and urban.
This entry was posted in Yhteiskunta and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s