Kotter kahvipöydälläni, osa 2/4


Tämä on toinen osa lyhyestä sarjasta kirjoitelmia, joissa tarkastelen John P. Kotterin kirjan Leading Change (1996) ajankohtaisuutta.

Heijastan kirjan oppeja omiin kokemuksiini muutoshankkeista, joihin olen osallistunut edeltäneen kymmenen vuoden aikana.

Ensimmäisessä osassa tarkastelin välttämättömyyden tunteen synnyttämistä sekä ohjausryhmän muodostamista. Tässä osassa teemana on visio, strategia ja viestintä.

3 – Kehitä visio ja strategia
(Developing a vision and strategy)

Luomme kolmessa vuodessa yhtenäisen toimintamallin ja otamme käyttöön sitä tukevan yhtenäiseen ohjelmistoalustaan perustuvan tietojärjestelmän, jota voidaan käyttää kaikissa toimipisteissämme, globaalisti.” … “Koko henkilökunta koulutetaan uusien prosessien ja tietojärjestelmien käyttäjäksi heidän työtehtäviensä mukaisesti ennen uuden toimintatavan käyttöönottoa.” … “Asiakastyytyväisyytemme nousee harpaten, koska toimitusvarmuutemme ja palvelumme laatu kohoaa merkittävästi.” … “Sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kasvavat kaksinumeroisin luvuin uuden toimitatavan myötä seuraavat viisi vuotta.

Komeita, selkeitä, haastellisia tulevaisuuden kuvia – visioita ja strategioita.

Kotterin sanoin, toimivan vision on oltava kuviteltavissa, haluttu ja toteuttamiskelpoinen, sen pitää olla kohdistettu mutta joustava, ja helposti viestittävissä. Strategialla kuvataan, kuinka tämä houkutteleva visio voidaan järkevällä tavalla saavuttaa. Strategian perusteella luodaan sitten yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot.

Täydennän tätä vielä toisen, jo edesmenneen johtamisgurun Peter Druckerin havainnolla: “Strategia epäonnistuu, koska tahto puuttuu, se epäonnistuu, koska toimet eivät ole riittäviä.

Miten varmistat, että visiosi ja strategiasi ovat riittävän haastavia, mutta haluttavia ja käytännöllisiä? Minun havaintojani, kuinka parannetaan visioinnin onnistumisen mahdollisuuksia:

 • Ota visiointiin mukaan henkilöitä, jotka osaavat kysyä ja kyseenalaistaa, ja jotka edustavat eri osaamisen alueita.
 • Voit tavoitella visiollasi kuuta taivaalta. Ei välttämättä riitä – enää – , että haluat lentää sinne. (Jenkit kuvaavat tällaisia visioita lyhenteellä BHAGBig Hairy Audacious Goal: suuri, pelottava ja yltiöpäinen tavoite. Ehkä tunnetuin BHAG on USA:n presidentti John F. Kennedyn 1962 asettama miehitetyn kuulennon tavoite.)
 • Älä kritisoi visio- ja strategiatyön alussa hullujakaan ideoita. Niistä saattaa löytyä toteuttamiskelpoisia helmiä, joilla todella erottaudut kilpailijoista.
 • Kuuntele asiakkaita. Toistan: kuuntele asiakkaita, sisäisiä ja oikeita maksavia asiakkaita.

4 – Viestitä tulevista muutoksista
(Communicating the change vision)

Tässä esimerkkejä palautteesta, jota onnistunut muutoshankkeen vision ja strategian viestintä synnyttää:

 • Toimitusjohtaja: “Voitko kertoa minulle kahvikupin ääressä, miten muutoshankkeemme käynnistyy? Sain suunnitelmasi, mutta haluan tiiviin suullisen yhteenvedon.”
 • Tiedotuspäällikkö: “Yrityksemme strategiapäivä lähestyy. Haluamme sisällyttää ohjelmaan esityksen projektistamme.”
 • Puhelu naapuriyksiköstä: “Vilkaisin intranet-sivustoanne. Yrityksessämme näyttää olevan mielenkiintoinen hanke käynnistymässä, siitä löytyi jo yllättävän paljon tietoa.”
 • Sähköposti jostakin kaukaa: “I got a hand on your change project kick-off newsletter. You described some great targets for our future. I wish I could be part of your team.”
 • Asiakastapaamisessa: “Kiitos, että kerroitte meille jo näin aikaisessa vaiheessa hankkeestanne. Olemme mielellämme mukana auttamassa muutoksen läpiviennissä, koska siitä on selvää hyötyä meillekin.”

Kotter määrittelee tehokkaan vision viestinnän ominaisuudet: yksinkertaisuus; metaforat, analogiat ja esimerkit; eri kanavat; toisto; esimerkillä viestiminen; näennäisten epäjohdonmukaisuuksien selvittäminen; keskusteleva viestintä.

Tähän listaan on vaikea lisätä muuta. Ehkä kuitenkin pari korostusta:

 • Ole ‘tyrkyllä’: älä häpeile käyttää kaikki mahdollisia ja mahdottomiakin tilanteita kertoa muutoksen tärkeydestä, ja kuinka se aiotaan toteuttaa.
 • Viestintä on taitolaji: käytä ammattilaisia, mutta älä unohda omaa autenttista, persoonallista tapaasi.

Kolmannessa osassa tulen käsittelemään voimauttamista ja pikavoittoja. Jää odottelemaan …

Advertisements

About Olli Laasanen

Eyes and ears open. New and old. Jobs and hobbies. Pictures and music. Entertaining and serious. Change and stability. Nature and urban.
This entry was posted in Yhteiskunta and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s