Uudistuva yritys: prosessi vai lista tehtäviä?


Yrityksesi kaipaa uudistusta. Uudistus voi liittyä laajaan tavoitteen tai strategian muutokseen. Se voi olla operatiivinen tai tekninen muutos. Ehkä yrityksessäsi halutaan uudistaa asenne- tai ajatteluilmapiiriä.

Kuinka hallitset tätä uusiutumisen muutosta? Taloudellisteknisellä tiukalla tehtävälistalla? Pilvipoutaisella lepertelyllä? Laajalla visioinnilla, mutta vähäisellä konkretialla? Mikromanageerauksella ilman sidosta laajempaan kokonaisuuteen?

Tuntuuko jokin näistä – kärjistetyistä – toimintamalleista tutulta?

Olen nähnyt näitä kaikkia malleja sekä linjaesimiehenä että liikkeenjohdon konsulttina.

Teknologiayritykset eivät ole vielä päässeet kunnolla jaloilleen viime vuosien laman jälkeen. Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen kertoi tuoreessa tiedotteessaan, että ”selviytyäkseen Suomi tarvitsee viennin vetoa sekä investointeja uudistumiseen ja kasvuun”.

Turusen avainsana on uudistuminen. Ilman sitä ei vienti ala vetää eikä kasvu käynnisty kuivan kauden jälkeen. (Vaikka teknologiayritysten tilauskanta on nyt selvässä kasvussa, on se edelleen neljänneksen alle lamaa edeltäneen syksyn 2008 tason.)

Olen aiemmin hahmottanut muutoshallintaa eri prosessivaiheiden kautta John Kotterin luomassa kehikossa (1, 2, 3, ja 4). Näkökulmani oli erityisesti eri vaiheisiin liittyvät haasteet ja onnistumiset. Oleellista on ymmärtää, että muutos ei onnistu pelkkänä prosessina ilman systemaattista, usein projektina läpivietävää toimintaa.

Uudistuminen on yhtä kuin muutos. Uudistuminen ei ole sattumanvaraista poukkoilua eikä yksityiskohtiin hukkumista, vaan järjestelmällistä muutostarpeen analysointia, tämän tarpeen eri vaiheiden tunnistamista ja vaiheisiin liittyvien tehtävien sopimista ja järjestelmällistä toteuttamista. Uudistuminen ei synny itsestään vaan siihen pitää investoida, sitä pitää haluta ja se pitää hallita.

Muutosprojektia selkeytetään, kun eri prosessivaiheita tarkastellaan ristiin äkkiseltään irrallisten tehtävien kanssa. Esimerkkejä tehtävistä ovat esimerkiksi tiedottaminen, roolien ja vastuiden tarkentaminen, koulutus, muutosriskin hallinta jne. Kullakin näistä tehtävistä on eri prosessin vaiheessa erilainen alkutila ja painoarvo.

Perusteellinen lähtötilanteen arviointi ja niistä johdetut aikataulutetut ja vastuutetut tehtävät luovat pohjan onnistuneelle yrityksen uudistamiselle. Muutos on sekä prosessi että selkeä tehtävistä koostuva projekti, joka pitää valmistella huolella ja toteuttaa päättäväisesti.

”Everything is connected … no one thing can change by itself.”Paul Hawken

About Olli Laasanen

Eyes and ears open. New and old. Jobs and hobbies. Pictures and music. Entertaining and serious. Change and stability. Nature and urban.
This entry was posted in Yhteiskunta and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s