Koulu, yritykset ja bloggaus: uutta innostusta kirjoittamiseen


Osallistuin kuluneella viikolla Keski-Uudenmaan elinkeinopäivään, jonka teemana oli “Muuttuvat markkinat – yritykset uuden ajan edessä”.

Uudenmaan Yrittäjät oli kutsunut tilaisuuteen mielenkiintoisia puhujia.  Yksi heistä oli mäntsäläläinen opettaja ja kunta-aktiivi Anna Helin, joka puhui aiheesta “Miten muutos näkyy koulussa”. Anna kertoi, kuinka esimerkillisesti yritysten ja koulujen yhteistyö hänen kotikunnassaan sujuu.

Kaikki kuitenkaan ole niin hyvin: nuorten kirjoitustaito on heikkenemässä. Sosiaalisen median ja tekstareiden lyhyiden lauseiden pikaviestintä on syrjäyttämässä ‘pitkän kirjoittamisen’ perinteen, jota on vuosikymmenet vaalittu äidinkielen tuntien ainekirjoituksena ja – nykynuorten mielestä esihistoriallisen ajan – kirjeenvaihtokavereina.

Jäin pohtimaan, kuinka koulun ja yritysten yhteistyö ja toisaalta koululaisten kirjoitustaito, pikaisesti ajatellen kaksi toisistaan irrallista asiaa, voitaisiin kytkeä toisiinsa. Annan esityksessä ei bloggaaminen tullut esiin. Voisiko koulu kannustaa oppilaitaan luomaan bloggaussuhteen alueen yritysten kanssa? Tämän ei tarvitsisi olla mitään piilomainontaa (vaikka yrityksille yksi etu olisi niiden tunnettuuden lisääntyminen), vaan sisällöllisesti oikeaa, oppilaan ja yrityksen yhteistyöstä syntyvää näkemyksellisyyttä, jota opettajat voisivat tyylillisesti ohjata.

Alla on yksinkertaistettu kuva eri tahojen rooleista ja hyödyistä tällaisessa toimintamallissa, jossa oppilas on keskiössä. Syntyisikö tämän kolmikannan yhteistyöstä uutta, välitöntä innostusta ja pidemmälle katsoen jopa kansantaloudellista hyötyä yrittäjyyden ymmärryksen ja itseilmaisun kehittymisen myötä?

kolmio

About Olli Laasanen

Eyes and ears open. New and old. Jobs and hobbies. Pictures and music. Entertaining and serious. Change and stability. Nature and urban.
This entry was posted in Yhteiskunta and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s